WIECZÓR CHWAŁY

W czwartek 31 stycznia po wieczornej mszy świętej zapraszamy na kolejny Wieczór Chwały połączony z katechezą biblijną w cyklu “Błogosławieństwa”. W tym miesiącu będziemy się pochylać nad tajemnicą “ubóstwa duchowego” – Jezus powiedział, że do takich ludzi należy królestwo niebieskie. Po konferencji w obecności Najświętszego Sakramentu będziemy również prosić Pana Boga o to, by stać się ubogimi duchem.