Proboszcz

Obecnym proboszczem Parafii Besko jest:

ks. Andrzej Gil

 

Poprzednimi proboszczami byli:

 

29. Ks. Jan Mikosz                                          1965 – 1994

28. Ks. Andrzej Witko                                 1930  – 1965

27. Ks. Jan Bardziński                                  1930 –1930

26. Ks. Stanisław Knap                               1898 – 1930

25. Ks. Jan Bauer                                            1898 – 1898

24. Ks. Franciszek Stankiewicz              1881 – 1897

23. Ks. Ludwik Flajszman                           1854 – 1881

22. Ks. Aleksander Zacharski                  1854  – 1854

21. Ks. Damazy Pietruszewski                1853  – 1853

20. Ks. Aleksander Kwiatkowski           1819 – 1853

19. Ks. Feliks Wojtuniewski                      1810 – 1819

18. Ks. Szymon Urbański                             1788 – 1810

17. Ks. Gabriel Chmielowski                     1770 – 1787

16. Ks. Józef Kierski                                        1769 –1769

15. Ks. Wawrzyniec Szmidziński            1743 – 1769

14. Ks. Franciszek  Gożdziński                 1769 – 1743

13. Ks. Sebastian Sobalski                          1718 – 1723

12. Ks. Maciej Trojnar                                    1672 – 1713

11. Ks. Misiałowicz Bartłomiej               1654  – 1672

10. Ks. Jan Dziurowicz                                  1655   – 1655

9. Ks. Jan Januszowicz                                  1652  –  1654

8. Ks. Piotr Zaborski                                       1642 –  1652

7. Ks. Jan Wojnowicz                                     1635  –  1642

6. Ks. Jakub Bukowiecki                              1634  – 1635

5. Ks. Paweł Klimaszewski                         1633  – 1634

4. Ks. Andrzej Klemensowicz                    1596   – 1623

3. Ks. Jakub                                                           1594  – 1594

2. Ks. Stefan Żydowski                                  1590  –  1590

1. Ks. Albert                                                         1586   –  1590