Proboszcz

Obecnym proboszczem Parafii Besko jest:

ks. Andrzej Gil

 

Poprzednimi proboszczami byli:

29. Ks. Jan Mikosz -1965 – 1994

28. Ks. Andrzej Witko – 1930  – 1965

27. Ks. Jan Bardziński – 1930 –1930

26. Ks. Stanisław Knap – 1898 – 1930

25. Ks. Jan Bauer – 1898 – 1898

24. Ks. Franciszek Stankiewicz – 1881 – 1897

23. Ks. Ludwik Flajszman – 1854 – 1881

22. Ks. Aleksander Zacharski – 1854  – 1854

21. Ks. Damazy Pietruszewski – 1853  – 1853

20. Ks. Aleksander Kwiatkowski – 1819 – 1853

19. Ks. Feliks Wojtuniewski – 1810 – 1819

18. Ks. Szymon Urbański – 1788 – 1810

17. Ks. Gabriel Chmielowski – 1770 – 1787

16. Ks. Józef Kierski – 1769 –1769

15. Ks. Wawrzyniec Szmidziński – 1743 – 1769

14. Ks. Franciszek  Gożdziński – 1769 – 1743

13. Ks. Sebastian Sobalski – 1718 – 1723

12. Ks. Maciej Trojnar – 1672 – 1713

11. Ks. Misiałowicz Bartłomiej – 1654  – 1672

10. Ks. Jan Dziurowicz – 1655   – 1655

9. Ks. Jan Januszowicz – 1652  –  1654

8. Ks. Piotr Zaborski – 1642 –  1652

7. Ks. Jan Wojnowicz – 1635  –  1642

6. Ks. Jakub Bukowiecki – 1634  – 1635

5. Ks. Paweł Klimaszewski – 1633  – 1634

4. Ks. Andrzej Klemensowicz – 1596   – 1623

3. Ks. Jakub – 1594  – 1594

2. Ks. Stefan Żydowski – 1590  –  1590

1. Ks. Albert – 1586   –  1590