Historia Parafii Besko

Najważniejsze wydarzenia w historii Parafii Besko

 

1596 – Powstaje Parafia Besko. Kościół drewniany wybudowano po lewej stronie Wisłoka, na tzw. Kościelisku. Tytuł Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Rzeka Wisłok, na skutek częstych przyborów wody, podmywała zarówno brzegi, jak też fundamenty kościoła i cmentarz.
1755 – Budowa drewnianego kościoła na obecnym miejscu (z wykorzystaniem materiału z poprzedniego kościoła). 27 sierpnia 1755 r. biskup przemyski, Wacław Sierakowski konsekrował nową świątynię.
1775-1787 – Parafia Besko była pod jurysdykcją prawną i duchową oo. Paulinów ze Starej Wsi.
1787  – Przeniesiono cmentarz (dotąd przykościelny) na obecne  miejsce.
1841 –  Wybudowano kamienną dzwonnicę. Obecne dzwony to: „Stanisław” /1918/, „Andrzej”/1959/  i  „Maria”/1959/.
1843 – Wybudowano spichlerz, który znajduje się po lewej stronie prezbiterium i ogrodzono kościół kamiennym murem.
1861 – Dostawiono do kościoła po prawej stronie kościoła boczną kaplicę na Boży Grób.
1881 – Sprowadzono do Parafii Besko – Zgromadzenie sióstr Felicjanek z Krakowa.
1893 – Szybki przyrost ludności Beska wymusił  powiększenie kościoła, przedłużając ku zachodowi nawę główną (nowsza część widoczna jest do dziś na wysokości dwóch filarów podpierających kościelny chór, oddziela ją od części starszej półkolista arkada), a kościół i dach obito gontem. Na szczycie postawiono nową sygnaturkę.
1930 – Kościół, poddany od strony południowej remontowi, zostaje także drugi raz powiększony od zachodu, jego dach zaś pokryto blachą. W takim kształcie budynek kościelny stoi do dzisiaj.
1972 – Wioska Milcza, po wybudowaniu kościoła otrzymała status oddzielnej Parafii.
1975 – Wybudowano i oddano do użytku budynek katechetyczny.
1980 – Wybudowano i oddano do użytku nową plebanię.
1983 – Rozpoczęcie budowy nowego kościoła w Besku.
1985 – Poświęcenie kamienia węgielnego dla nowego kościoła w Besku. Dokonał tego  23 czerwca biskup przemyski ks. Biskup Tadeusz Błaszkiewicz.
1986 – Poświęcenie kościoła filialnego w Porębach. 21 czerwca poświęcił nową świątynię biskup ordynariusz przemyski Ignacy Tokarczuk.
1988 – Poświęcenia kościoła filialnego w Mymoniu. 5 grudnia poświęcił nową świątynię biskup ordynariusz przemyski Ignacy Tokarczuk.
1996 – Poświęcenie nowego kościoła w Besku. 14 września poświęcił  nową świątynię – ks. Abp Józef Michalik.