OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI

 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi – tymi słowami Jan Paweł II zainaugurował wielki pontyfikat 22 października 1978 roku. Mówił wówczas: „Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione szczęście wiary, wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga, a także wy, których dręczy zwątpienie, zechciejcie przyjąć raz jeszcze -dzisiaj, w tym świętym miejscu –słowa wypowiedziane przez Szymona Piotra: „Ty Jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. W tych słowach jest wiara Kościoła, w tych właśnie słowach jest nowa prawda, czyli najwyższa i ostateczna prawda o Człowieku, Synu Boga żywego. "Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego". Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

Otwórzcie drzwi Chrystusowi –tymi słowami zwracamy się jako kapłani tej wspólnoty. Otwórzcie drzwi Waszych domów i przyjmijcie wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego! Nie bójcie się! Wyznajcie wiarę bez lęku, z odwagą. Otwórzcie drzwi Chrystusowi –drzwi Waszych serc, dusz, umysłów!

 Niech Jezus Miłosierny, którego przyjmujecie, ogarnie Wasze domy i rodziny swoją miłością miłosierną i niech przemieni serca i sprawi, że umocnimy się w świętej wierze, a żywy Kościół będzie wzrastał i powiększał naszą radość. 

Miłosierny Pan staje u naszych drzwi i woła: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do nie goi będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3, 20). Wołajmy do Niego na wzór Apostołów: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5). Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Wasi Duszpasterze