Ogłoszenia 29.10.2017

1. Dzisiaj po Mszach świętych można nabyć kartki wspominkowe  na których wpisujemy rodzinę, która imienne poleca swoich bliskich zmarłych. W miesiącu listopadzie będziemy w świątyni wspominać tych zmarłych w modlitwie wspominkowej. Za zmarłych polecanych w „Wypominkach” zostaną odprawione 4 Msze święte. Wypełnione kartki wspominkowe składamy u księży wikariuszy. W kościołach filialnych nabożeństwo wspominkowe po niedzielnych Mszach świętych,

2. We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych.

3. Spowiedź przed Świętem Zmarłych:

– Poręby w poniedziałek  od godziny 15.00 do 16.00 spowiada trzech księży,

– Mymoń we wtorek od godziny 15.00 do 16.00 spowiada trzech księży,

– Besko w poniedziałek i wtorek od godziny 16.00 spowiada trzech księży. Zachęcamy aby Parafianie skorzystali ze spowiedzi świętej, a dary duchowe jak Komunia święta i odpusty ofiarowali za zmarłych.

4. We środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy świętych w Besku: 7.30, 9.15, 11.00. Zapraszamy po południu do kościoła na godzinę 14.00 na Mszę świętą za zmarłych Parafian, a  po niej żałobna procesja na cmentarz.

Kościoły filialne:

– Mymoń  – 7.30 spowiedź, 8.00  Msza święta i procesja żałobna na cmentarz w Mymoniu

– Poręby – 10.00 Msza święta.

5. Tradycyjne w Uroczystość Wszystkich Świętych przed cmentarzem parafialnym w Besku zbierane są ofiary na PCK w Besku i Fundację „Wzrastanie”.

6. Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

1.spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej

2.przyjęcie Komunii Świętej

3.odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

7. We czwartek  2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  – Dzień Zaduszny. Porządek nabożeństw:

 Besko:

– 7.00    Msza święta i nabożeństwo wypominkowe

– 8.00    Msza święta i nabożeństwo wypominkowe

– 17.00  Msza święta i nabożeństwo wypominkowe

 

Kościoły filialne:

– Poręby – godz.  16.00 Msza święta i nabożeństwo wspominkowe

– Mymoń – godz. 16.00 Msza święta i nabożeństwo wspominkowe

8. Pierwszy piątek miesiąca, rano o godz. 7.00 Msza św. i adoracja, adoruje róża NMP Królowej Polski przełożona Maria Kasperkowicz. Po południu o godz. 17.00 Msza św. i nabożeństwo wypominkowe. W kościołach filialnych  Mymoniu i Porębach o godz. 15.30 – adoracja, spowiedź i Msza św. Chorych w Besku będziemy odwiedzać od godziny 8.00.

9. Pierwsza sobota miesiąca, rano o godzinie 7.00 Msza święta i Nabożeństwo do Matki Bożej, adoruje róża Matki Kościoła przełożona Stanisława Strachocka, wieczorem o godzinie 17.00 Msza święta i nabożeństwo wypominkowe.

10. W przyszłą niedzielę – Niedziela Adoracyjna, od godziny 12.00 do 16.00 prywatna adoracja rodzin naszej Parafii. O godzinie 16.00 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic adoruje róża Matki Miłosierdzia przełożona Teresa Marchel.