18-24 lutego 2019

AD 2019

6 TYDZIEŃ ZWYKŁY

18-24.02.2019r.

Poniedziałek

18.02.2019

7.00

+ Józefa Szałankiewicz – of. wnukowie.

17.00

+ Stanisław Banaś – 28 r. śm. i + Irena.

Wtorek

19.02.2019

7.00

+ Krystyna Pelczar – of. koledzy i koleżanki syna Pawła.

17.00

+ Edward Czech.

Środa

20.02.2019

7.00

+ Czesława (k) Śliwiak – of. syn Zbigniew z Rodziną.

17.00

+ + Stanisława, Stanisław i Michalina.

Czwartek

21.02.2019

7.00

+ Miłosz Marszałek – of. Społeczność SP w Besku.

17.00

+ Józef Szmyd – 3 r. śm.

Piątek

22.02.2019

7.00

+ Jan Suwała – od Pracowników Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

17.00

+ Grzegorz Suwała i + + Rodzice.

Sobota

23.02.2019

7.00

+ Jan Knurek – of. Chór.

17.00

+ + Maria (34 r. śm.), Stanisław Gierliccy oraz ich Rodzice i Dzieci.

7 Niedziela Zwykła

24.02.2019

7.30

+ Janina, Jan, Stanisława Szul.

9.15

+ Kazimiera Kielar(12 r. śm.) i + Czesław Kielar (22 r. śm.)

11.00

ZA PARAFIAN

16.30

+ Czesław Bołd – 19 r. śm.