ZNIESIENIE DYSPENSY OD NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ (od 20 czerwca)

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że z dniem 20 czerwca br.,
zostaną zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane
we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały.

Prosimy duszpasterzy, aby w najbliższą niedzielę (13 czerwca br.)
poinformowali o tym fakcie wszystkich wiernych.