Zarys ważnych wydarzeń duszpasterskich w 2013 roku.

1. 21 lutego 2013 r. o godzinie 19.00 w GOK-u w Besku rozpoczęło  się Seminarium Odnowy Wiary prowadzone przez zaproszonych księży i Odnowę w Duchu świętym z Parafii i trwało przez 7 tygodni. Zajęcia koordynował ksiądz Paweł Sobol wikariusz.

2.  7-8 marca 2013 r.  Rekolekcje dla Zespołu Szkół w Besku. Prowadził ksiądz Łukasz Sowa.

3.  8-11 marca 2013 r.  Rekolekcje Parafialne głosił ks. Adam Nitka,  michalita, egzorcysta diecezjalny.

4. 14 kwietnia 2013r. na sumie uroczyście Ksiądz Dziekan Józef Niżnik wręczył akty nominacyjne  powołanej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej.

5. 24 sierpnia  2013 r. decyzją Księdza Arcybiskupa  zakończył w naszej Parafii posługę wikariusza ks. Paweł Sobol, któremu za dwuletnią pracę w naszej Parafii i zaangażowanie składamy serdeczne. Bóg zapłać ! Polecając modlitwom Parafian tego gorliwego kapłana. Jednocześnie  posługę wikariusza w naszej Parafii rozpoczął ks. Maciej Flader neoprezbiter.

6.  Wizytacja kanoniczna  ks. biskupa Stanisława Jamrozka w Parafii Besko  11 –  13.10.2013 r.

Piątek 11.09.2013 r.

 godz. 12.30 Spotkanie z nauczycielami i uczniami w Zespole Szkół w Besku.

godz. 13.30 Spotkanie w przedszkolu sióstr felicjanek.

Niedziela 13.10.2013 r.

Godz. 8.00  Kościół w Mymoniu  –  Słowo Ks. Biskupa.

Godz. 9.30  Kościół w Porębach  –   Słowo Ks. Biskupa.

Godz. 11.00  Kościół  w Besku Sumę  odprawił  i Słowo Boże głosi Ks. Biskup, Bierzmowanie.  Po Mszy św. Spotkanie z grupami działającymi w Parafii. Odwiedzenie chorych. Nawiedzenie i modlitwa na cmentarzu parafialnym.

7. Prowadzenie bezinteresownie przez Tomasza Jaślara na bieżąco parafialnej strony internetowej: parafiabesko.pl Ważne jest tłumaczenie historii Parafii Besko na język angielski.