Zakres wykonanych prac budowlanych w Besku w 2014 roku.

I. Prace przy zabytkowym kościele w Besku w 2014 roku.

28.05.2014 r. Parafia Besko przekazała kościół zabytkowy w Besku wraz z terenem firmie budowlano-konserwatorskiej PORTAL do wykonania następujących prac konserwatorskich:

1. Fundamentowanie kościoła 100% – wykonane było 30 %

2. Wymiana podwalin drewnianych kościoła 100% – wykonane było 30%

3. Fartuchowanie kościoła 100% – wykonane było 30%

4. Wykonanie dróg komunikacyjnych kościoła ze schodami

5. Częściowa konieczna naprawa więźby dachowej kościoła

6. Ocieplenie stropu kościoła

7. Konserwacja pokrycia dachowego kościoła z malowaniem dachu i obróbki blacharskie

8. Wymiana zgnitych belek w całym kościele.

9. Oszalowanie i pomalowanie zewnątrz kościoła -100%

10. Poziomowanie wszystkich drzwi w kościele.

11. Uzupełnienie płytkami posadzki przy ścianach.

Ponadto wykonano:

1. Nowy przyłącz gazowy do zabytkowego kościoła przez pracowników Zakładu Gazowego w Rymanowie. Obecnie licznik gazowy jest przy murze otaczającym plac kościoła.

2. Na ukończeniu są prace z przyłączem kablem ziemnym prądu do kościoła. Prace rozpoczęły się 21 czerwca 2014 roku. Ukończenie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Besku nastąpiło 11 grudnia 2014 roku. Dnia 12 grudnia 2014 roku Komisja konserwatorska odebrała wszystkie zapisane w umowie prace z wykonawcą firmą PORTAL. Wykonane prace przy zabytkowym kościele w Besku odebrano bez zastrzeżeń konserwatorskich. Obecnie czekamy na odbiór prac przez Komisję Urzędu Marszałkowskiego. Powyższe prace te mogły być realizowane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy Besko i Parafii Besko.

II. Instalacja alarmowa w zabytkowym kościele w Besku.

 Druga praca konieczna, która została wykonana przy zabytkowym kościele w Besku to monitoring z instalacją alarmową. Praca ta została wypłacona wykonawcy i odebrana przez Komisję konserwatorską bez zastrzeżeń konserwatorskich.

 Podsumowanie

Wymienione prace były konieczne do wykonania, bowiem rozwiązują podstawowy temat zabezpieczenia zabytkowego kościoła w Besku na dziesięciolecia. Zabytkowy kościół jest własnością Parafii Besko i to Parafia Besko ma obowiązek prawny zabezpieczyć go przed zniszczeniem. W tym roku zostało to uczynione. Powiem tak, zabytkowy kościół w Besku nigdy tak pięknie z zewnątrz nie wyglądał jak obecnie i nie jest to tylko moja opinia.

Ważne ogłoszenie

Zabytkowy kościół odtąd jak przed remontem może nadal spełniać rolę miejsca modlitwy, gdzie składa się trumnę zmarłego z naszej Parafii przed pogrzebem, na co wyraziła zgodę Kuria Metropolitalna w Przemyślu.

Podziękowanie

Słowa wdzięczności kieruję do Pana Wójta Gminy Besko Mariusza Bałabana za osobiste zaangażowanie i wszelaką pomoc w ratowanie zabytkowego kościoła w Besku, natomiast pracownikom Urzędu Gminy Besko dziękuję za przygotowywanie wniosków o dotację, monitorowania ich i prowadzenie profesjonalne bieżącej dokumentacji wynikającej z realizowanych wniosków.

Dziękuję Radzie Gminy Besko za przyznanie dotacji na zabytkowy kościół.

Słowa szczególnej wdzięczności kieruję dla pana kościelnego Andrzeja Romana, który dbał o porządek na placu budowy i wywoził systematycznie odpady z budowy i wykonywał konieczne prace.

Zakładowi Komunalnemu w Besku dziękuję za bezinteresowne dostarczanie wody do prac budowlanych i odbieranie odpadów budowlanych.

Dziękuję pracownikom Zakładu Gazowego w Rymanowie za bezinteresowna wykonanie nowego przyłączu gazowego do kościoła.

Dziękuję Radzie Parafialnej za bezinteresowną pomoc w tej pracy.

Dziękuję pracownikom Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za życzliwość dla Parafii Besko w udzieleniu kredytu na wymienione prace.

Wszystkim Parafianom, którzy nieśli pomoc w tych pracach składam serdeczne.

Bógzapłać!

III. Prace wykonane przy nowym kościele w 2014 roku.

1. Wykonanie metalowego podjazdu do nowego kościoła w Besku.

2. Zamontowanie kamery internetowej w kościele w Besku – dziękujemy Feliksowi Szajnie, Tomaszowi Jaślarowi, Maciejowi Szałankiewiczowi

3. Zamontowanie ołtarzyka św. Józefa.

4. Wykonanie okuć metalowych na balkonie nowego kościoła – dziękujemy rodzinie Szyndler

5. Założenie parapetów blaszanych w oknach piwnic i zakrystii nowego kościoła – dziękujemy rodzinie Szyndler

6. Remont oświetlenia schodów głównych – dziękujemy Feliksowi Szajnie

7. Zamontowanie boazerii w obu przedsionkach nowego kościoła – firma Marka Wajsa z Klimkówki

8. Dwa zamówione witraże – sprawa się trochę przeciągnęła z powodu poważnej choroby pana profesora. W przedsionku kościoła są projekty realizowanych obecnie witraży i można je oglądać.

9. Złocenie jednego kielicha mszalnego.

10. Naprawa pieców gazowych w nowym kościele.

11. Składam podziękowanie rodzinie państwa Iżowskich, za ofiarowanie dwu dywaników do kościoła pod nogi ministrantów.

Podsumowanie końcowe

Kończąc to roczne posumowanie wykonanych prac materialnych w obu kościołach w Besku trzeba powiedzieć, że był to rok szczególny dla naszej Parafii. Został gruntownie zabezpieczony zabytkowy kościół na pokolenia, a także wykonano szereg kolejnych prac w miarę możliwości finansowych w upiększaniu nowego kościoła. Było to możliwe dzięki pomocy pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy, ofiarności Parafian, Rady Parafialnej, parafiankom zbierającym ofiary po domach i zaangażowaniu wielu Parafian w różne konieczne konkretne prace. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tych zadań swoją pracą, fachowością, życzliwością, wiedzą i talentem składam serdeczne – Bóg zapłać!,