ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Bez wątpienia był to wyjątkowy Rok Szkolny! Choć gołym okiem nie widać wokół śladów pandemii, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli sprostać niemałemu zadaniu, by w trybie natychmiastowym poszerzyć kwalifikacje o zdalne nauczanie. Słowa uznania należą się szczególnie tym nauczycielom naszej szkoły, którzy z własnej woli i chęci zaangażowania wykorzystywali w tym czasie dodatkowe e-narzędzia czy prowadzili lekcje on line. Niech Pan Bóg wynagrodzi wysiłek kształtowania przyszłości naszej narodowej inteligencji.
Msza Święta na zakończenie tak szczególnego Roku Szkolnego pozwoliła obecnym zauważyć w tym czasie dobro, podziękować Panu Bogu za nie i stanąć z wdzięcznością chociażby za to, że z powodu braku zajęć w budynku szkolnym uczniowie nie będą musieli powtarzać tej samej klasy, ale mogą z pozytywnymi ocenami otrzymać promocję.