WYCIECZKA-PIELGRZYMKA DZIENNEGO DOMU „SENIOR +”

Dzienny Dom „Senior +” z Beska odwiedził Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi. Dużym atutem tego miejsca jest położony nieopodal Ogród Biblijny, który na 2ha opowiada całą historię zbawienia od stworzenia świata, aż po apokalipsę. W znajdującej się tam altance grupa posiliła swoje ciała przygotowanymi wcześniej smakołykami. Po zwiedzeniu Ogrodu i poleceniu swoich intencji przed cudownym obrazem seniorzy i opiekunowie udali się do klasztoru sióstr służebniczek, aby pomodlić się przy krypcie mistyczki – s. Leonii Nastał. Siostry z gościnnością podjęły pielgrzymów przygotowując mały poczęstunek.