WNIEBOWZIĘCIE MATKI BOŻEJ W BESKU

Po zakończenia życia na ziemi Maryja została wzięta przez Boga do nieba. W tradycji ludowej uroczystość 15 sierpnia jest również nazywana Świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu przynosi się do kościoła różnego rodzaju zioła, kwiaty i trawy, by podkreślić w ten sposób, że są one darem Boga, a także służą jako pokarm i lekarstwo dla ludzi i zwierząt.