WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019/2020

KS. RAFAŁ:

02.01, godz. 9.00ul. Podkarpacka (lewa strona) + ul. Wolska
03.01, godz. 9.00 –  ul. Podkarpacka (cd.) + ul. Południowa, Skałki
04.01, godz. 9.00 – ul. Tarninowa, ul. Podgórska, ul. Bieszczadzka (lewa strona)
07.01, godz. 14.00 –  ul. Górska (prawa strona i lewa od góry do państwa Ciepły)
08.01, godz. 15.00 –  ul. Górska (cd.) + ul. Cegielniana + dwa pobliskie domy z ul. Bieszczadzkiej
09.01, godz. 9.00 – Zapowiedź + ul. Bieszczadzka w str. Centrum + ul. Osiedlowa + ul. Nowa
10.01, godz. 9.00 – ul. Starowiejska do ul. Nadbrzeżnej
11.01, godz. 9.00 ul. – Nadbrzeżna do mostu przy szkole + ul. Starowiejska do GOK-u + ul. Nadrzeczna
13.01,  godz. 9.00 – ul. Starowiejska od GOK-u do oczyszczalni + ul. Lipowa + ul. Zielona
14.01,  godz. 9.00 – ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Sadowa, ul. Parkowa
15.01,  godz. 9.00 – ul. Długa
16.01,  godz. 9.00 – ul. Cicha
17.01,  godz. 9.00 – ul. Słoneczna

KS. RADOSŁAW

02.01, godz. 9.00 – ul. Podkarpacka (prawa strona) + ul. Hrabeńska (lewa strona: ul. Klonowa, Jesionowa, Brzozowa, Bukowa)
03.01, godz. 9.00 – ul. Hrabeńska (lewa strona: ul. Jodłowa, Sosnowa. Świerkowa. Leśna) + prawa strona ul. Hrabeńskiej do ul. Polnej.
04.01, godz. 9.00 – ul. Hrabeńska (prawa strona) + ul. Przelotowa (do torów)
07.01, godz. 11.00 – ul. Podkarpacka (lewa strona do apteki), ul. Poprzeczna
08.01, godz. 15.00 – ul. Błonie do torów
09.01, godz. 15.00 – ul. Przelotowa – cd. (do ul. Łąkowej), ul. Łąkowa
10.01, godz. 11.00 – ul. Przytorze, ul. Błonie (do ul. Owocowej), ul. Morelowa, ul. Orzechowa, ul. Owocowa – cd.
11.01, godz. 9.00 – ul. Błonie (do ul. Kolejowej), ul. Agrestowa, Ul. Wiosenna
13.01, godz. 9.00 – ul. Podkarpacka (od Apteki) do ul. Kolejowej, ul. Kolejowa (lewa i prawa strona do torów) + ul. Kalinowa
14.01, godz. 9.00 – ul. Dworska
15.01, godz. 9.00 – ul. Ogrodowa
16.01, godz. 9.00 – ul. Nadwisłocze, ul. Jarzębinowa, ul. Jaśminowa
17.01, godz. 9.00 – ul. Kolejowa (lewa i prawa strona , w kierunku Poręb)