Ważne ogłoszenie dot. śmieci z cmentarza

Ostatni komunikat Parafii w Besku dotyczący usuwania śmieci z cmentarza w Besku.

   Parafia w Besku otrzymała:  Decyzję o zlikwidowaniu kontenerów na śmiecie przy Cmentarzu parafialnym w Besku.

   Powodem jest nie przestrzeganie segregacji śmieci przy cmentarzu w Besku. Pomimo wielokrotnych apeli odczytywanych w kościele w Besku do odwiedzających cmentarz parafialny w Besku –  nie ma żadnej w tym zakresie poprawy.

 Obecnie jak i poprzednio w  kontenerach znajdują się śmiecie niesegregowane z cmentarza  oraz dużą część stanowią śmiecie nie pochodzące z cmentarza parafialnego. Tego rodzaju śmieci jakie są wyrzucane przy cmentarzu w Besku –  żadna firma utylizująca śmiecie – nie odbiera.

 

 Przypominamy że,  kontenery na śmiecie posiadają stosowne tablice informacyjne jakie śmiecie do których kontenerów można wrzucać.

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku informuje, że w związku z wymogami segregacji odpadów odpady z cmentarza musza być segregowane w osobnych kontenerach z podziałem na:

–        odpady zielone takie jak: trawa, wieńce na żywym podkładzie, kwiaty cięte i w doniczkach itp.

–        pozostałe odpady takie jak: znicze, wkłady do zniczy, sztuczne kwiaty i wieńce itp.

 

 Decyzja ostateczna:    Jeżeli sytuacja w tym temacie się nie poprawi – to od kwietnia 2015 roku wszystkie śmiecie z cmentarza w Besku odwiedzający cmentarz będą zobowiązani zabierać do domu.