WAŻNE OGŁOSZENIE (covid-19)

Ogłoszenie

Besko 26.03.2021 r.

 

Prosimy Parafian

o przestrzeganie

w świątyniach

obwiązujących obecnie

norm reżimu sanitarnego 

 

 

Proboszcz Parafii Besko
ks. mgr Andrzej Gil