SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW W BESKIM KOŚCIELE

W dniu dzisiejszym naszą zabytkową świątynię odwiedzili przewodnicy ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY. W celu ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji Stowarzyszenie organizuje regularne szkolenia, które mają na celu głębsze poznanie danego terenu, a przez co mówienie o jego walorach swoim turystom. Przewodnicy mieli okazję zapoznać się z bogatą historią „starego” kościoła, jego powstania, powiązania z dworem, w jego wnętrzu mogli zobaczyć różnorodność stylów oraz rozpoznać najstarsze elementy świątyni.
Z racji, że szkolenie dotyczyło większego obszaru, przewodnicy zapoznali się również z innymi atrakcjami naszej miejscowości i okolicy, a także gmin sąsiednich.