Spotkania Grupy Biblijnej

14463815_1278565995521331_1068540894_n

W naszej wspólnocie …

  1. Codziennie pracujemy ze Słowem Bożym.
  2. Spotykamy się co środę o godzinie 19.30.
  3. Na spotkaniach modlimy się, słuchamy konferencji i dzielimy się tym, jak Słowo działa w NASZYM życiu. Wypowiadamy tylko i wyłącznie swoje osobiste przeżycia, a nie ogólne stwierdzenia.
  4. Szanujemy się wzajemnie – jesteśmy Braćmi i Siostrami w wierze.
  5. Nie oceniamy, nie komentujemy wypowiedzi innych. Wypowiedź innej osoby nie jest ani dobra, ani zła, jest po prostu jej przeżyciem.
  6. Wszystko, co usłyszymy na spotkaniu, pozostaje pośród nas i nie wychodzi poza grupę.
  7. Nie przerywaj milczenia, człowiek dzielący się swymi przeżyciami powinien mieć trochę czasu na zastanowienie się.
  8. Nie musisz się spieszyć, każdy rozwija się i otwiera się we własnym tempie. Pamiętaj, że tak jak tobie, tak i innym nie jest zawsze łatwo powiedzieć wszystko.
  9. W ogóle nic nie musisz 😉 WSZYSTKO W WOLNOŚCI! Nie chcesz się dzielić w danym tygodniu, nic się nie stanie, ale nie rezygnuj z tego powodu ze spotkania!
  10. Ucz się słuchać innych i wyszukiwać w tych wypowiedziach słów, które Bóg właśnie dzisiaj chce skierować do Ciebie za pośrednictwem drugiego człowieka.

 

Dzielenie się jest szkołą miłości. Ja daję siebie innym i uczę się słuchać innych oraz przyjmować ich takimi, jakimi są.