Służby w dzień powszedni 2016

RANO

DZIEŃ

TYGODNIA

STYCZEŃ

LIPIEC

LUTY

SIERPIEŃ

MARZEC

WRZESIEŃ

KWIECIEŃ

PAŹDZIERNIK

MAJ

LISTOPAD

CZERWIEC

GRUDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK

I

V

IV

III

II

I

WTOREK

II

I

V

IV

III

II

ŚRODA

III

II

I

V

IV

III

CZWARTEK

IV

III

II

I

V

IV

PIĄTEK

V

IV

III

II

I

V

SOBOTA

VI (1,2,3)

VI (4,5,6)

VI (1,3,5)

VI (2,4,6)

VI (1,2,5)

VI (3,4,6)

PO POŁUDNIU

DZIEŃ

TYGODNIA

STYCZEŃ

LIPIEC

LUTY

SIERPIEŃ

MARZEC

WRZESIEŃ

KWIECIEŃ

PAŹDZIERNIK

MAJ

LISTOPAD

CZERWIEC

GRUDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK

V

IV

III

II

I

V

WTOREK

I

V

IV

III

II

I

ŚRODA

II

I

V

IV

III

II

CZWARTEK

III

II

I

V

IV

III

PIĄTEK

IV

III

II

I

V

IV

SOBOTA

VI (4,5,6)

VI (1,2,3)

VI (2,4,6)

VI (1,3,5)

VI (3,4,6)

VI (1,2,5)