Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii

1   S. Skubel Bożena z Mymonia (ok. 1921-?), do zakonu wstąpiła przed wojną, była u ss. niepokalanek starowiejskich, zmarła niedawno w bardzo późnym wieku.
2   S. Kwiatkowska Felicja z Beska (1955- ).
3   S. Mermer Małgorzata z Beska (1966- ) – s. Dolores, w 1984 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Ważniejsze placówki: Radom, Miejsce Piastowe, Lublin, Kraków, Częstochowa. Ob. w Miejscu Piastowym.
4   S. Walus Ewa z Beska (1966- ) – s. Nina, w 1984 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Ważniejsze placówki: Kraków, Jasło, Miejsce Piastowe, Częstochowa, Wołomin, Warszawa. Ob. w Jaśle.
5   S. Szul Agata z Beska (1967- ) – s. Agata, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (ss. felicjanki), ob. w Bielsku-Białej.
6   S. Czyż Agnieszka z Beska (1967- ) – s. Maria Goretti, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (ss. felicjanki). Placówki: Kraków (studia organistowskie), Nowy Sącz, Morawica, Głogów Małopolski, Giebło. Ob. w Zawierciu.
7   S. Knurek Marta z Beska (1980- ) – s. Julia. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (ss. sercanki). Wstąpienie do Zgromadzenia: 14 września 1999 r., profesja wieczysta: 2 sierpnia 2007 r. Placówki: Kraków (1999-2000), Przemyśl (dom nowicjatu) (2000-2002), Kraków (2002-2006), Łask k. Łodzi (2006-2007), Kraków (2007-2010). Ob. Jaśliska.
8  

S. Borkowska Aneta z Beska (1986- ) – s. Aneta, w 2005 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Podkowie Leśnej. 2006 – postulat (Kraków), 2008 – nowicjat (praktyka apostolska w Zug w Szwajcarii), 2008 – pierwsza profesja zakonna (Kraków, Świdnica), 2010 – Trydent i Rzym (Włochy). Ob. studiuje w Rzymie w Papieskim Uniwersytecie „Urbanianum”.