SEMINARIUM ODNOWY WIARY – INFORMACJE!

Podajemy kilka informacji organizacyjnych w związku z mającym się rozpocząć SOW:

  1. Na Seminarium nie trzeba się wcześniej zapisywać! Wystarczy przyjść do GOK-u na pierwsze spotkanie 1 października.
  2. Z zasady trzeba być na wszystkich spotkaniach Seminarium. Gdyby jednak ktoś ze względu na zmianowy system pracy nie mógł być na jakimś spotkaniu, może poprosić znajomą osobę o nagranie konferencji, aby zachować ciągłość i rytm wskazany w zeszycie, jaki 1 października otrzyma każdy uczestnik.
  3. Spotkania rekolekcyjne będą się odbywały od 1 października przez kolejnych siedem wtorków w GOK-u w Besku, od godziny 19.00 do ok. 21.00.
  4. W Seminarium mogą uczestniczyć osoby, które już kiedyś przeżyły takie rekolekcje.
  5. Choć ukończenie Seminarium daje możliwość dalszego formowania się, jego celem nie jest włączenie uczestników do konkretnej grupy duszpasterskiej. Celem seminarium jest odbycie cyklu spotkań, które pozwolą na nowo spojrzeć na własną relację z Bogiem i odnowić ją na głębszą i bardziej żywą.
  6. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia.
  7. W trakcie rekolekcji przewidziana jest opieka nad dziećmi. Rodzice, którzy chcieliby w ten sposób umożliwić sobie uczestnictwo w Seminarium mogą zostawić swoje pociechy w przedszkolu Sióstr na ulicy Starowiejskiej (w godzinach 18.30-19.00).