PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

6 – 13 września 2020 roku

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

PARAFIA w BESKU

6 – 13 września 2020 r.

NIEDZIELA – Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych

 

Besko

– 7.30 Msza św. z nauką misyjną

– 9.15 Msza św. z nauką misyjną

– 11.00 Msza św. z nauką misyjną

– 16.30 Msza św. z nauką misyjną

 

Mymoń

– 8.30 Msza św. z nauką misyjną

Poręby

– 10.00 Msza św. z nauką misyjną

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

Besko

– 9.00 Misyjna Uroczystość Pojednania

– 16.00 Spotkanie misyjne dla dzieci Szkoły Podstawowej

– 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

– 18.30 Misyjna Uroczystość Pojednania

Procesja maryjna do 5 stacji /trasa jak w Boże Ciało/

 

Poręby

– 17.00 Misyjna Uroczystość Pojednania

Mymoń

– 17.00 Misyjna Uroczystość Pojednania

 

 

WTOREK

 

Besko

– 9.00 Uroczystość Nadziei Chrześcijańskiej

– 16.00 Spotkanie misyjne dla dzieci Szkoły Podstawowej

– 18.00 Różaniec

– 18.30 Uroczystość Nadziei Chrześcijańskiej

Nauka stanowa dla małżonków i rodziców

– 21.00 Apel Misyjny

 

Poręby

– 17.00 Uroczystość Nadziei Chrześcijańskiej

Mymoń

– 17.00 Uroczystość Nadziei Chrześcijańskiej

 

 

ŚRODA

 

Besko

– 9.00 Uroczystość Opowiedzenia się za Chrystusem

– 10.00 – 12.00 Spowiedź misyjna

– 15.00 – 17.00 Spowiedź misyjna

– 18.00 Różaniec

– 18.30 Uroczystość Opowiedzenia się za Chrystusem

Nauka stanowa dla młodzieży

– 21.00 Apel misyjny

 

Poręby

– 15.00 Spowiedź misyjna

– 17.00 Uroczystość Opowiedzenia się za Chrystusem

Mymoń

– 15.00 Spowiedź misyjna

– 17.00 Uroczystość Opowiedzenia się za Chrystusem

 

 

CZWARTEK

 

Besko

– 9.00 Uroczystość Eucharystyczna

– 16.00 Spotkanie misyjne dla dzieci Szkoły Podstawowej

– 18.00 Różaniec

– 18.30 Uroczystość Eucharystyczna

– 21.00 Apel Misyjny

 

Poręby

– 17.00 Uroczystość Eucharystyczna

Mymoń

– 17.00 Uroczystość Eucharystyczna

 

 

PIĄTEK

 

Besko

– 9.00 Uroczystość Misyjna i udziałem Starszych i Chorych

Odwiedziny chorych w domach

– 18.00 Różaniec

– 18.30 Uroczystość Rodziny Chrześcijańskiej

– Odnowienie Przymierza Małżeńskiego

 

Poręby

– 17.00 Uroczystość Rodziny Chrześcijańskiej

– Odnowienie Przymierza Małżeńskiego

Mymoń

– 17.00 Uroczystość Rodziny Chrześcijańskiej

– Odnowienie Przymierza Małżeńskiego

 

 

SOBOTA

 

Besko

– 9.00 Uroczystość Misyjna z udziałem najmłodszych

Błogosławieństwo Dzieci

– 18.00 Różaniec

– 18.30 Uroczystość Maryjna

Zaofiarowanie parafii Matce Bożej

 

Poręby

– 17.00 Uroczystość Maryjna

Mymoń

– 17.00 Uroczystość Maryjna

 

 

NIEDZIELA

 

Besko

– 7.30 Msza św. z nauką misyjną

– 9.15 Msza św. z nauką misyjną

– 11.00 Msza św. z nauką misyjną

– 16.30 Uroczystość zakończenia Misji Świętych

– Poświęcenie i Adoracja Krzyża Misyjnego

– Błogosławieństwo Misyjne połączone z odpustem zupełnym

 

Mymoń

– 8.30 Msza św. z nauką misyjną

Poręby

– 10.00 Msza św. z nauką misyjną

 

 

Serdecznie zapraszają:

Duszpasterze Parafii Besko

i

Misjonarze – OO Redemptoryści

Drodzy Parafianie

22 kwietnia 2017 roku w naszej Parafii Besko rozpoczęła się peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia wraz z przesłaniem o Bożym Miłosierdziu. Przez te trzy lata dzień po dniu rodziny: Mymonia, Besko i Poręb z wiarą przyjmowały ten znak do swoich domów, aby modlić się i przeżywać nawiedzenie Bożego Miłosierdzia. Duchowe dary Bożego Miłosierdzia pozostały w waszych sercach i w waszych rodzinach a zewnętrznym znakiem pozostały cztery tomy pięknych i głębokich świadectw waszej miłości do Bożego Miłosierdzia w kancelarii parafialnej.
Obecnie, gdy zakończyła się peregrynacja Bóg przygotował błogosławiony czas Misji świętych dla naszej Parafii. Od 6 września 2020 roku, a więc przed głównym odpustem parafialnym przez cały tydzień będą trwały duchowe ćwiczenia we wszystkich świątyniach naszej Parafii, gdzie przez głoszone Słowo Boże, sprawowaną Eucharystię i nabożeństwa misyjne Bóg pragnie umocnić naszą wiarę i odnaleźć Parafian, którzy zagubili się na drodze powołania do szczęśliwej wieczności.
Zachęcamy zatem Parafian do udziału w Misjach świętych, prosimy o życzliwe słowa zachęty do udziału w Misjach świętych do zranionych grzechem i pogubionych Parafian. Chorzy i starsi będą mogli uczestniczyć poprzez kamery internetowe z naszej świątyni.

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajmy!

 

Duszpasterze
Kościół filialny w Mymoniu
Kościół filialny w Porębach