Prace w Parafii Besko w 2013 roku.

Kościół filialny w Mymoniu:

–  ułożenie nowej posadzki marmurowej w prezbiterium kościoła, zamontowanie nowego ołtarza marmurowego,  ambonki marmurowej i  chrzcielnicy

Kościół  filialny w Porębach:

– wymiana blachy na całym dachu kościoła, wymiana blachy na wieży kościoła, prace przy trawniku wokół kościoła i ogrodzeniu kościoła

Cmentarz parafialny w Besku:

–  dokończenie wycinki drzew na cmentarzu i usunięcie rozwalającego się ogrodzenia cmentarza i remont muru kamiennego przed cmentarzem parafialnym –  tą ostatnią pracę  wykonali pracownicy wyznaczeni przez wójta Gminy Besko, remont i malowanie bramy cmentarnej

Zabytkowy kościół w Besku:

– cięcie i transport 10 m3 drewna ma zabytkowy kościół, wycięcie 3 starych drzew przy zabytkowym kościele za pozwoleniem Urzędu Gminy i władz konserwatorskich, wykonano remont muru kamiennego od strony drogi  /pracę  tą wykonali pracownicy wyznaczeni przez wójta Gminy Besko/, oraz rozpoczęcie prac konserwatorskich przy starym kościele na które złożyły się wymiana ¼  podwalin drewnianych zabytkowego kościoła, prace te finansowała Parafia Besko i Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kościół parafialny w Besku:

–  dokończono prace w głównej zakrystii jak układanie dębowej boazerii, a w drugiej zakrystii wykonano malowanie ścian i układanie lamperii z greinplastu , wykonano i zamontowano dębowe  regały i  kotary, wykonano remont i zabezpieczono przed wodą  balkon nowego kościoła, w nawie kościoła zamontowano dwa witraże  nr 4 – Umęczony pod Ponckim Piłatem i nr 9 – Wierzę w święty Kościół powszechny. świętych obcowanie, wykonano renowację krzyża procesyjnego, berła procesyjnego i mosiężnego stojaka pod paschał, wokół kościoła wyczyszczono i zapiaskowano kostkę brukową, a także wykonano konieczny remont głównych schodów prowadzących do kościoła, zakupiono urządzenia do koszenia trawników wokół kościoła i odśnieżania.

Podziękowanie:

 Powyższe prace mogły być wykonane w mijającym roku dzięki ofiarności Parafian, zaangażowaniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej, życzliwości pana Wójta Gminy Besko Mariusza Bałabana,  pracowników Urzędu Gminy w Besku, osobom zbierającym ofiary na kościół, Radzie Sołeckiej w Besku, strażakom i wielu Parafianom, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas i talent, aby nasze świątynie piękniały i były chlubą naszej Parafii.