Poręby i Mymoń – Peregrynacja Krzyża Papieskiego

 

 

 

 

autorem zdjęć jest Robert Kasprzyk