PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

KS. RADOSŁAW

 

 

ŚRODA, 02.01.2019r. (godz.14.00)

– ul. Podkarpacka, lewa strona + ul. Wolska

CZWARTEK, 03.01.2019r. (godz. 15.00)

– ul. Wolska – cd.

SOBOTA, 05.01.2019r. (godz. 9.00)

– ul. Podkarpacka – cd. + ul. Południowa, ul. Skałki

PONIEDZIAŁEK. 07.01.2019r. (godz. 9.00)

– ul. Tarninowa, Podgórska + Bieszczadzka, lewa strona

WTOREK, 08.01.2019r. (godz.11.00)

– ul. Górska + ul. Cegielniana

ŚRODA, 09.01.2019r.(godz. 13.00)

– ul. Zapowiedzka

CZWARTEK, 10.01.2019r. (godz. 15.00)

– ul. Bieszczadzka – cd. (w stronę sklepu Centrum do mostu) + ul. Osiedlowa i ul. Nowa

PIĄTEK, 11.01.2019r. (godz.11.00)

– ul. Starowiejska do ul. Nadbrzeżnej, po obu stronach.

SOBOTA, 12.01.2019r. (godz.9.00)

– ul. Nadbrzeżna, do mostu przy szkole, ul. Starowiejska do GOK-u + ul. Nadrzeczna

PONIEDZIAŁEK, 14.01.2019r. (godz. 9.00)

– ul. Starowiejska, obok GOK-u w stronę oczyszczalni po obu stronach + ul. Lipowa + ul Zielona

WTOREK, 15.01.2019r. (godz.11.00)

– ul. Kościelna, ul. Parkowa, ul. Sadowa , ul Krótka

ŚRODA, 16.01.2019r. (godz.13.00)

– ul. Długa

CZWARTEK, 17.01.2019r. (godz.15.00)

– ul. Cicha

PIĄTEK, 18.01.2019r. (godz.11.00)

– ul. Cicha – cd.

SOBOTA, 19.01.2019r. (godz.9.00)

– ul. Słoneczna

KS. RAFAŁ

 

 

ŚRODA, 02.01.2019r.(godz. 14.00)

– ul. Podkarpacka, prawa strona (od. Nr. 92 – 28)

CZWARTEK, 03.01.2019r. (godz. 14.00)

– ul. Podkarpacka – cd., następnie ul. Hrabeńska, lewa strona + ul. Klonowa, Jesionowa, Brzozowa do ul. Bukowej.

SOBOTA, 05.01.2019r. (godz.9.00)

– ul. Hrabeńska – cd., lewa strona do końca +ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, Świerkowa, Leśna + prawa strona ul. Hrabeńskiej + ul. Polna.

PONIEDZIAŁEK, 07.01.2019r. (godz.13.00)

– ul. Hrabeńska, prawa strona i ul. Przelotowa do torów.

WTOREK, 08.01.2019r. (godz. 14.00)

– ul. Podkarpacka, lewa strona do apteki, ul. Poprzeczna.

ŚRODA, 09.01.2019r. (godz.14.00)

– ul. Błonie do torów.

CZWARTEK, 10.01.2019r. (godz. 14.00)

– Ul. Przelotowa – cd., ul. Owocowa (do ul. Łąkowej), ul. Łąkowa.

PIĄTEK, 11.01.2019r. (godz. 9.00)

– Ul. Przytorze, ul. Błonie (do ul. Owocowej), ul. Morelowa, ul. Orzechowa, ul. Wiśniowa. Ul. Owocowa – cd.

SOBOTA, 12.01.2019r. (godz. 9.00)

– Ul. Błonie do Kolejowej, ul. Agrestowa, ul. Wiosenna

PONIEDZIAŁEK, 14.01.2019r. (godz. 13.00)

– Ul. Podkarpacka (od Apteki) do ul. Kolejowej, ul. Kolejowa (lewa strona do torów) + ul. Kalinowa.

WTOREK, 15.01.2019r. (godz.14.00)

– ul. Kolejowa, prawa strona do torów.

ŚRODA, 16.01.2019r. (godz. 14.00)

– ul. Dworska

CZWARTEK, 17.01.2019r. (godz. 14.00_

– ul. Ogrodowa

PIĄTEK, 18.01.2019r. (godz. 9.00)

– ul. Nadwisłocze, ul. Jarzębinowa, ul. Jaśminowa

SOBOTA, 19.01.2019r. (godz.9.00)

– ul. Kolejowa, od torów po obu stronach w kierunku Poręb.