OGŁOSZENIA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11.2020

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1.11.2020 r.

1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy świętych:
w Besku: 7.30, 9.15, 11.00 i 14.00 Msza św. za zmarłych Parafian, przed każdą Mszą św. modlitwy za zmarłych .
Kościoły filialne:
– Mymoń – 8.00 Modlitwy za zmarłych i Msza św.
Poręby – 10.00 Modlitwy za zmarłych i Msza św.
2. Tajemnice różańcowe w tym miesiącu zmieniamy w różach indywidualnie.
3. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
4. Na ołtarzach w kaplicach są wyłożone kartki wspominkowe na których wpisujemy rodzinę, która imienne poleca swoich bliskich zmarłych. W miesiącu listopadzie modlimy się w świątyni za tych zmarłych w modlitwie wspominkowej. Wypełnione kartki wspominkowe składamy u księży wikariuszy.
5. Nabożeństwo wypominkowe w dni powszednie po Mszy świętej wieczorowej, a w niedzielę o godzinie 16.00.
6. Jutro 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych ZmarłychDzień Zaduszny. Porządek nabożeństw w Besku:
– 7.00 Msza święta i modlitwy za zmarłych .
– 8.00 Msza święta i modlitwy za zmarłych .
– 17.00 Msza święta i modlitwy za zmarłych .
Kościoły filialne:
– Poręby – godz. 16.00 Msza św. i modlitwy za zmarłych .
– Mymoń – godz. 16.00 Msza św. i modlitwy za zmarłych .
7. Możliwość zyskania odpustów w listopadzie:
Dekret Stolicy Apostolskiej
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,
odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,
przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.
a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad.
7. Pierwszy piątek miesiąca rano o godzinie 7.00 Msza święta i adoracja adoruje róża św. Jadwigi przełożona Ewa Ćwiąkała. Wieczorem o godzinie 17.00 Msza święta i nabożeństwo wypominkowe. W kościołach filialnych w Mymoniu i w Porębach o godzinie 15.30 – adoracja, spowiedź, nabożeństwo wspominkowe i Msza święta. Chorych w tym miesiącu nie będziemy odwiedzać, zachęcamy, aby chorzy w tym dniu duchowo przyjęli komunię św.
8. Pierwsza sobota miesiąca rano o godzinie 7.00 Msza święta i adoracja adoruje róża św. św. Marii Magdaleny przełożona Maria Rajter. Wieczorem o godzinie 17.00 Msza święta i nabożeństwo wypominkowe.
9. Ogłoszenie grzecznościowe Zwracamy się do Parafian z serdeczną prośbą, aby, gdy przyjdzie czas usunięcia z grobów żywych kwiatów po uschnięciu, to bardzo prosimy oddzielić części plastikowe jak: doniczka, folia czy szarfa i wrzucić do kontenera na to przeznaczonego, natomiast części organiczne, jak zwiędłe kwiaty wraz z korzeniami i ziemią złożyć za kontenerami. Ułatwi to pracę i oszczędzi koszty usuwania odpadów z cmentarza. Za zrozumienie i zastosowanie się do tej prośby serdecznie dziękujemy.
10.Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiary złożone na kwiaty.