Ogłoszenia Uroczystość Chrystusa Króla 21.11.2021 r.

Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj w kaplicy u sióstr felicjanek adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 8.00 do 15.00. Siostry serdecznie zapraszają na wspólną modlitwę.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. W Besku godz. 6.00 Godzinki po nich o 6.30 Msza św. Pozostałe Msze święte: 9.15, 11.00 i 16.30. W kościołach filialnych: Mymoń 8.30, Poręby 10.00.
W pierwszą niedzielę Adwentu, po raz kolejny rozpoczyna się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – największa ogólnopolska akcja Caritas. Rozprowadzamy w Parafii świece z logo Caritas, które – mamy nadzieję – znajdą swoje miejsce na wielu wigilijnych stołach. Ich płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi dziećmi w Polsce i na świecie. Po Mszach świętych można nabyć świecę „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W przedsionku kościoła pan kościelny rozprowadza świece Caritas na wigilijny stół. Cena świecy to równowartość jednego obiadu dla biednego dziecka – co najmniej 8 zł.
Po Mszach św. pan organista rozprowadza na chórze w kościele opłatki wigilijne dla rodzin, które w ubiegłe lata odwiedzał w domach. U sióstr zakonnych w opłatki zaopatruje się wyznaczona część Parafii. Przypominamy, ze ofiary składane przy tej okazji to jest część wynagrodzenia za całoroczną posługę w naszym kościele.
Apel!
  Dzisiaj w niedzielę 21 listopada br. Są zbierane ofiary we wszystkich kościołach i kaplicach, za pośrednictwem Caritas Polska – na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej. Środki zbierane podczas ogólnopolskiej zbiórki zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.