Ogłoszenia 4.09.2016

1. Dzisiaj – Niedziela Adoracyjna. Od godziny 12.00 – 16.00 prywatna adoracja rodzin. O godzinie 16.00 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic adoruje róża Niepokalanego Poczęcia NMP przełożona Bronisława Ziemiańska.

2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

3.  We wtorek o godz. 18.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

4. W środę o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. W czwartek święto Narodzenia NMP.

6. W niedzielę 18.09.2016 r.  o godzinie 13.00 na placu cerkiewnym w Besku zostanie odprawiona Msza św. w obrzędzie grekokatolickim. Organizatorzy serdecznie zapraszają Parafian na wspólną modlitwę. Przypominamy Parafianom, że będąc w stanie łaski uświecającej można przystępować do Komunii świętej.

Podziękowanie za remonty

„Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym"

Karl Bath

 

Kiedy dzieci i młodzież odpoczywały po trudach nauki, wielu ludzi pracowało, aby mogły one po wakacjach wrócić do czystej i odnowionej salki katechetycznej . W przeprowadzenie remontów włożono mnóstwo trudu. Dlatego wszystkim, którzy pomogli w tym przedsięwzięciu, pracując charytatywnie czy też wspomagając naszą inwestycję finansowo, pragnę serdecznie podziękować.

To remontowe przedsięwzięcie nie mogło odbyć się bez pomocy wielu wspaniałych ludzi, którzy jak zwykle nie zawiedli nas i pospieszyli nam z pomocą. Pracy było bardzo dużo. Dziękuję szczególnie: wszystkim parafianom za tak aktywny udział w akcji
„Niedzielne Słodkości” dzięki czemu zebraliśmy kwotę ponad 4 tysięcy złotych na remont salki. Dziękuję tym którzy byli bezpośrednio zaangażowani w remont, a są to: kleryk Janusz Kolbusz, Kamil Semenowicz, Dawid Fydryk, Miłosz Nycz, Filip Kijowski i wielu innych KSMowiczów. Dziękujemy firmie „Banaś – remonty. Panom Tomaszowi i Leszkowi za wypożyczenie sprzętu i cenne wskazówki. Dziękujemy Panu Adamowi Jędrzejczykowi za darmowe wykonanie szafki na grzejnik gazowy. Dziękujemy panu Henrykowi Puchalik za wyłożenie korka dekoracyjnego.

Z funduszy brakło na wyminę okna, ale jak ufamy i to dzięki pomocy Bożej uda się w najbliższym czasie wymienić. Wszystkim zaangażowanym jeszcze raz  składam serdeczne Bóg Zapłać. Wygląd salki po remoncie można zobaczyć po każdej Mszy Świętej w dniu dzisiejszym oraz fotografie są dostępne  na portalu Facebook „ grupa KSM parafia Besko”.

Prezes KSMu

Karolina Zubik

 

 

Ogłoszenie na nowy rok pracy duszpasterskiej

 1. Służbę liturgiczną naszej parafii stanowią chłopcy od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Podzieleni są na grupy formacyjne: kandydaci, ministranci młodsi, ministranci starsi , lektorzy. Zebrania ministrantów odbywają się raz w tygodniu w każdy wtorek i rozpoczynają się Mszą Świętą. Po niej spotkanie formacyjne. Po spotkaniu formacyjnym w najbliższy wtorek odbędzie się ognisko integracyjne. Zapraszamy do służenia przy ołtarzu nowych kandydatów na ministrantów. Można zgłaszać się w zakrystii lub kancelarii do księdza Radosława. Obowiązkiem ministranta jest: udział w niedzielnej Mszy Świętej, udział raz w tygodniu w dzień powszedni na Mszy Świętej, udział w zebraniu ministrantów. Ministrant swoją postawą powinien dawać przykład godnego życia chrześcijańskiego.
 2. W każdy czwartek odbywają się spotkania kręgu miłosierdzia. Spotkanie rozpoczyna się koronką do miłosierdzia Bożego, następnie Eucharystia i 30 minutowa adoracja. Po Eucharystii rozważanie słowa Bożego w salce katechetycznej. Jedynymi wymogami przynależności do wspólnoty jest:
 • codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia;
 • modlitwa za Kościół i kapłanów (Dz.s.F. 1052);
 • przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia dziennie;
 • świadectwo życia dawane Jezusowi w miejscu, na którym postawił swoim powołaniem, wierność swojej drodze życia;
 • błogosławieństwo kapłańskie udzielane i rozszerzane na cały świat
  (wymóg dla kapłanów).

Zapisywać do wspólnoty można się u księdza Łukasza.

 1. Chór „ Im Pectore” swoje spotkania będzie miał w każdy piątek o godz. 19.00. Zachęcamy młodzież żeńską i męską do włączenia się we wspólny śpiew dla większej chwały Bożej. 
 2. Grupę Domowego Kościoła zapraszamy na spotkanie organizacyjne, rozpoczynające kolejny rok formacyjny w sobotę na godz. 19.00 na plebanię.
 3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym,
  zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski.. Członkowie naszego stowarzyszenia to radośni młodzi ludzie pragnący służyć Bogu i Ojczyźnie. Możliwości rozwijania się w KSM jest wiele. Aby się przekonać dołącz do nas i Kształtuj Swoją Młodość! Spotkania oddziału Besko odbywać się będą w każdą sobotę. Dla szkółki KSM – u ( szkoła podstawowa klasy 4-6) spotkanie o godz. 17.00 i po spotkaniu Msza Święta. Dla  młodzieży z Gimnazjum, Szkoły Średniej i studentów spotkania rozpoczynają się w każdą sobotę mszą Świętą o godz. 18.00 i po niej spotkanie w salce katechetycznej. Zapisy do wspólnoty KSMu u księdza Łukasza.

W najbliższy piątek rozpoczynamy uroczystą Mszą Świętą kolejny rok Formacyjny. Zapraszamy wszystkich KSMowiczów i szkółkę KSMu na Eucharystię. Oraz wszystkich którzy chcą przynależeć do wspólnoty KSMu. Natomiast w sobotę o godz. 19.00 odbędzie się ognisko integracyjne.