Ogłoszenia 27.10.2013

1. Dzisiaj po Mszach świętych można nabyć kartki wspominkowe  na których wpisujemy rodzinę, która imienne poleca swoich bliskich zmarłych. W miesiącu listopadzie będziemy w świątyni wspominać tych zmarłych w modlitwie wspominkowej. Za zmarłych polecanych w „Wypominkach” zostaną odprawione 4 Msze święte. Wypełnione kartki wspominkowe składamy u księży wikariuszy. W kościołach filialnych nabożeństwo wspominkowe po niedzielnych Mszach świętych,

2. Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o godzinie 17.00, a w niedzielę o godzinie 16.00. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w modlitwie różańcowej. Tradycyjnie jest organizowany konkurs dla dzieci z losowaniem figurek Matki Bożej. W czwartek zakończenie nabożeństw różańcowych.

3. Spowiedź przed Świętem Zmarłych:

– Poręby w środę od godziny 15.00 do 16.00 spowiada trzech księży,

– Mymoniu we czwartek od godziny 15.00 do 16.00 spowiada trzech księży,

– Besko w czwartek od godziny 16.00 spowiada trzech księży. Zachęcamy, aby Parafianie skorzystali ze spowiedzi świętej, a dary duchowe jak Komunia święta i odpusty ofiarowali za zmarłych.

5. W czwartek po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu na którą zaprasza Odnowa w Duchu świętym

6. W piątek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy świętych w Besku: 7.30, 9.15, 11.00. Zapraszamy po południu na godzinie 14.00 w kościele Msza święta za zmarłych Parafian, a  po niej żałobna procesja na cmentarz.

Kościoły filialne:

– Mymoń  – 8.30 Msza święta

– Poręby – 10.00 Msza święta.

7. Tradycyjne w Uroczystość Wszystkich Świętych przed cmentarzem parafialnym w Besku zbierane są ofiary na PCK w Besku i Fundację „Wzrastanie”.

8. Z racji, że w I piątek miesiąca przypada Uroczystość Wszystkich Świętych w listopadzie nie będzie odwiedzin chorych w domach. Chorzy mogą w tym dniu przyjąć Komunię świętą dochowo.

9. Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem

Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy

Spełnienie trzech warunków:

1.spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcające

2.przyjęcie Komunii Świętej

3.odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

10. W sobotę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  – Dzień Zaduszny. Porządek nabożeństw w Besku:

– 7.00 Msza święta i nabożeństwo wspominkowe

– 8.00 Msza święta i nabożeństwo wspominkowe

– 17.00 Msza święta i nabożeństwo wspominkowe

Kościoły filialne:

– Poręby – godz. 16.00 Msza święta i nabożeństwo wspominkowe

– Mymoń – godz. 16.00  Żałobna procesja na cmentarz i Msza święta

9. W najbliższą niedzielę – Niedziela Adoracyjna od godziny 12.00 do 16.00 – prywatna adoracja rodzin, o godzinie 16.00 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic adoruje róża Kolanko Stanisławy.

10. Dziękujemy za ofiary złożone od rodzin na prace w naszej Parafii.