Ogłoszenia 2.03.2014

1. Dzisiaj  Niedziela Adoracyjna od godziny 12.00 do 16.00 prywatna adoracja rodzin. O godzinie 16.00 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic adoruje róż Kielar Stanisławy.

2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

3. Dzisiaj po Mszach świętych zgłaszanie dzieci do Chrztu świętego na przyszłą niedzielę. Konferencja dla rodziców i chrzestnych we wtorek o godzinie 16.00.

4.  Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

5. Spowiedź przed pierwszym piątkiem miesiąca codziennie rano i wieczorem przed Mszą świętą. Dzieci i młodzież w tym miesiącu do spowiedzi zapraszamy w czwartek od godziny 16.00.

6.  We wtorek  o godzinie 17.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

7.  W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa – rozpoczyna się Wielki Post.

Przepisy Postne

Fragmenty dokumentów Kościoła dotyczące okresów pokuty i postów.

Podobnie jak u proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, "wora pokutnego i popiołu", postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Przeciwnie, nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny pokutne. /1430/ Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach. Pismo Święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. /1434/ Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne). /1438/

Kodeks Prawa Kanonicznego Kan.1249 – Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów. Kan. 1250 – W Kościele Powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu. Kan. 1251 -Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kan. 1252 – Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.

Dekret Prymasa Polski

DYSPENSA

1. Od zachowywania powyższych przepisów są zwolnione osoby stołujące się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne przepisy postne.

2. Zwolnieni są również ci, którzy nie mają możliwości czynienia wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne Dyspensy nie dotyczą Wielkiego Piątku i Środy Popielcowej (…). Wierni korzystający z dyspensy winni zastępczo pomodlić się w intencjach Ojca Świętego i złożyć ofiarę do skarbonki "Jałmużna postna" lub spełnić inny uczynek miłosierdzia.

PRZEPISY POSTNE

Na mocy dekretu Prymasa Polski z dnia 30.11.1966 roku, nr 4082/66/P. wiernych w Polsce obowiązuje:
1. wstrzymanie się od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w roku i w dniu 24 grudnia (dawna wigilia Bożego Narodzenia), o ile nie przypada równocześnie jakaś uroczystość (K.P.K. kan. 1251).
2. wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i zachowanie postu ilościowego w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.
Według Konstytucji Apostolskiej „Paenitemini”, zakaz spożywania potraw mięsnych nie oznacza zakazu spożywania jaj i nabiału oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi. Post ilościowy polega na jednym posiłku dziennie do syta; wolno jednak przyjąć trochę pokarmu rano i wieczorem, zachowując co do ilości i jakości pokarmu zwyczaje miejscowe.
Abstynencja, czyli wstrzymanie się od pokarmów mięsnych, obowiązuje tych, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast do zachowania postu ilościowego zobowiązani są wszyscy wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60 roku.
Prymas Polski w wyżej wymienionym dekrecie udzielił, aż do odwołania, dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki:
a) wszystkim stołującym się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne przepisy postne;
b) wszystkim, którzy nie mają możności czynienia wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia.
Dyspensa ta nie dotyczy Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i dawnej Wigilii Bożego Narodzenia.
Wierni, którzy korzystają z dyspensy, powinni od czasu do czasu pomodlić się w intencji Ojca Świętego oraz złożyć ofiarę do skarbonki z napisem „Jałmużna postna”, albo też spełniać częściej uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.

8. W Środę Popielcową Msze święte z posypywaniem głów popiołem w Besku o godzinie 7.00 i 17.00, a w kościołach filialnych o godzinie 15.30.

9.  Pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17.00 Msza święta, a po niej  adoracja Najświętszego sakramentu przygotowująca nas do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Zachęcamy Parafian do udziału w tej modlitwie.

10.  W piątek Nabożeństwo Drogi krzyżowej w Besku rano po Mszy świętej o godzinie 7.00, po południu o godzinie 17.00. Zachęcamy dzieci, młodzież i starszych od udziału w rozważaniu Męki Pańskiej. Za odprawienie Drogi krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W kościołach filialnych Nabożeństwo Drogi krzyżowej, ucałowanie relikwii świętych, spowiedź i Msza święta w Mymoniu o godzinie 15.30 i w Porębach o godzinie 15.30.

11. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę w Besku o godzinie 16.00. Adoruje róża Zofii Rzońcy. Taca z tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. W kościołach filialnych Nabożeństwo Gorzkich żali i Msza święta w Mymoniu o godzinie 8.30, a w Porębach o godzinie 10.00.

12. Dziękujemy za złożone ofiary na prace przy naszym kościele . Następna składka będzie w kwietniu br.