Ogłoszenia 15.02.2015

1. Dzisiaj,  jak to było głoszone w ubiegłą niedzielę po Mszach świętych w Besku, Mymoniu i Porębach zbiórka do puszki na osierocone dzieci z Daliowej. Ofiary będą zbierać strażacy.

2.  Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

3.  We wtorek  o godzinie 17.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

4.  W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa.

Przepisy postne

Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą,  zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK).

Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

W Archidiecezji  wiernych obowiązują następujące zasady:

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 1. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

a) we wszystkie piątki całego roku,

b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęca się wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

a) w Środę Popielcową,

b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:

a) Środy Popielcowej,

b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem ?Jałmużna postna?, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać wierni Archidiecezji wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji. Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej. Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

Powstrzymywanie się od zabaw

1. Powstrzymywanie się od zabaw tanecznych obowiązuje w piątki całego roku i w czasie Wielkiego Postu.

2. W piątki poza okresem Wielkiego Postu w pojedynczym przypadku i dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od powstrzymania się od zabawy, nakładając na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem ?Jałmużna postna?, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

3. Słuszną przyczyną dla uzyskania dyspensy od powstrzymania się od zabawy w dany piątek poza okresem Wielkiego Postu może być np. konieczność urządzenia w tym dniu wesela ze względów lokalowych, studniówki lub innej szkolnej zabawy ze względów organizacyjnych, czy też zabawy dla pracowników danego zakładu ze względów lokalowych czy organizacyjnych. Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać wierni Archidiecezji wszędzie, gdziekolwiek się znajdują oraz wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji. Tej samej władzy Ksiądz Arcybiskup udzielił spowiednikom przy sprawowaniu sakramentu pokuty.

Prośbę o dyspensę można także kierować w formie pisemnej do Kurii Metropolitalnej. Przed zabawą należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

5. W Środę Popielcową Msze święte z posypywaniem głów popiołem w Besku  o godzinie 7.00 i 17.00, a w kościołach filialnych o godzinie 15.30.

6.  W piątek Nabożeństwo Drogi krzyżowej w Besku rano po Mszy świętej o godzinie 7.00, po południu o godzinie 17.00. Zachęcamy dzieci, młodzież i starszych od udziału w rozważaniu Męki Pańskiej. Za odprawienie Drogi krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W kościołach filialnych Nabożeństwo Drogi krzyżowej, ucałowanie relikwii świętych w Mymoniu o godzinie 16.00 i w Porębach o godzinie 17.00.

7. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę w Besku o godzinie 16.00. Adoruje róża Zofii Rzońcy. Taca z tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. W kościołach filialnych Nabożeństwo Gorzkich żali i Msza święta w Mymoniu o godzinie 8.30, a w Porębach o godzinie 10.00.

8. W poniedziałek po Mszy wieczorowej spotkanie Akcji Katolickiej.