Ogłoszenia 14.11.2021 r.

33 Niedziela Zwykła 14.11.2021 r.

 

Nabożeństwo wypominkowe codziennie po Mszy św. wieczorowej.
Za tydzień uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego.  W kaplicy sióstr felicjanek od godziny 8.00 do 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Siostry zapraszają na wspólną modlitwę.
Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona na pomoc dla księży emerytów oraz dla domu Księży Emerytów – EMAUS.
Apel!
   Docierający nad naszą granicę migranci są ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce międzynarodowej. Bez względu jednak na okoliczności ich przybycia, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego. Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz Delegata KEP ds. migracji – świadczy w miarę swoich możliwości taką pomoc. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie Przygranicznych Placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, w parafii przygranicznej są też uruchamiane Namioty Nadziei Caritas Polska, w których wolontariusze będą na bieżąco reagować na potrzeby związane z kryzysem. Potrzeby są jednak zdecydowanie większe, dlatego zwracamy się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy – w niedzielę 21 listopada br. we wszystkich kościołach i kaplicach, za pośrednictwem Caritas Polska – na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej. Środki zbierane podczas ogólnopolskiej zbiórki zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.