Ogłoszenia 12.11.2017

1. „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie” – pod takim hasłem dzisiaj 12 listopada, Kościół katolicki w Polsce obchodzi IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzień ten organizuje od 2009 r. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to wspólne dzieło Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Chcemy modlitewnie przez tę niedzielę pomagać naszym braciom chrześcijanom, którzy cierpią na Bliskim Wschodzie 

2. Na chrzcielnicy są wyłożone kartki wspominkowe  na których wpisujemy rodzinę, która imienne poleca swoich bliskich zmarłych. W miesiącu listopadzie  modlimy się w świątyni za tych zmarłych w modlitwie wspominkowej. Wypełnione kartki wspominkowe składamy u księży wikariuszy. Nabożeństwo wspominkowe w dni powszednie po Mszy świętej wieczorowej, a w niedzielę o godzinie 16.00.

3. Tradycją jest, gdy umiera osoba w rodzinie, która należała do róży różańcowej to ktoś z najbliższej rodziny: córka, synowa lub syn czy zięć przejmuje tajemnicę różańcową, aby w tej rodzinie nadal była spełniana wola zmarłej osoby, nieraz i kilku pokoleń w tej rodzinie modli się na różańcu należąc do róż różańcowych.

Obecnie zdarza się, że po śmierci siostry różańcowej nikt z domowników nie chce przejąć tajemnicy różańcowej i to jest smutne. Dlatego prosimy chętne osoby o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej o włączenie do róż różańcowych. Przypominamy, że odmawiając jeden dziesiątek różańca w róży różańcowej zyskujemy dary duchowe tak, jakbyśmy odmawiali cztery części różańca świętego.

4. We czwartek, 16 listopada – adoracja Najświętszego Sakramentu dla wszystkich wspólnot naszej parafii, zapraszamy także parafian do wspólnej modlitwy uwielbieniowej. Adoracja zakończy się błogosławieństwem o godz. 19:30.