Ogłoszenia 08.04.2018

1. Dzisiaj – Niedziela Miłosierdzia Bożego po południu o godzinie 16.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Odpust w Mymoniu  o godzinie 12.00.

2. W poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia – modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Duchowa Adopcja.

 W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie, umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni – nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc również do Ciebie.  Nie zwlekaj. Możesz się przyczynić do ich ocalenia, podejmując Duchową Adopcję.

   Zasady Duchowej Adopcji są proste. Jest to modlitewne zobowiązanie złożone najlepiej przy ołtarzu, podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się duchowym rodzicem tego dziecka. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego, codzienna modlitwa, której tekst podajemy, oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie – jak post lub walka z nałogiem.

   Duchową Adopcję może podjąć każdy. Najpierw można objąć modlitwą tylko jedno dziecko. Po jej zakończeniu można adoptować duchowo kolejne, pod warunkiem dopełnienia poprzednich zobowiązań. Należy pamiętać o codziennym wypełnianiu przyrzeczeń.

Modlitwa codzienna Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

   Na stoliku w kaplicy Matki Bożej wyłożona jest Parafialna Księga Duchowej Adopcji, prosimy wpisywać się do niej.

3.  Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

4. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszki na pomoc biednym.

5. W poniedziałek o godz. 18.00 modlitwa przy relikwiach św. Jana Pawła II.

6. We wtorek Mszy św. wieczorowej nie będzie ze względu na rejonową kongregację kapłańską.

7. We środę o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8. W tym tygodniu będzie składka po domach na prace przy naszym kościele.