ODPUST PARAFIALNY – PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W tym roku nasza parafia w wyjątkowy sposób przygotowywała się do odpustu, gdyż poprzedziły go Misje święte, które prowadzili ojcowie redemptoryści. Ukoronowaniem nauk misyjnych był dzień odpustu, kiedy to misjonarz kaznodzieja podkreślił zwycięstwo Krzyża, w którym jest nasze zbawienie.
„…kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie…”