NOC MIŁOSIERDZIA 21/22 KWIETNIA 2017

1800-1900 – MSZA ŚWIĘTA z zawierzeniem Parafii Bożemu Miłosierdziu

1900-2000 – Godzina Święta dla Rodzin

2000-2100–  Godzina z Maryją – Matką Miłosierdzia – Modlitwa za młodzież w parafii

2100-2200– W strumieniach miłosierdzia – modlitwa za kapłanów, Siostry Zakonne i o powołania

2200-2300– Rozmowa Duszy z Bogiem – Modlitwa Dzienniczkiem s. Faustyny

2300-2400– Modlitwa za zatwardziałych grzeszników – o łaskę nawrócenia

2400-100– Modlitwa za pogrążonych w różnego rodzaju nałogach

100-200– Modlitwa za małżeństwa zagrożone rozbiciem

200-300– Modlitwa za chorych i cierpiących – o całkowite uzdrowienie

300-400– Godzina miłosierdzia – Koronka Do Miłosierdzia Bożego

400-500– Modlitwa za Dusze w czyśćcu cierpiące

500 -600– Godzina oddania swojego życia Bogu

600-700– Miłosierdzie Boże dla parafii

700 – Eucharystia