NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ Z KOMBORNI

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Komborni w parafii Besko

W najbliższą sobotę, 26 października w naszej parafii będziemy przeżywać uroczyste nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Komborni, pod hasłem: „Przez Maryję do Jezusa”. Peregrynacja potrwa do niedzieli. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian do udziału w tym wydarzeniu i zachęcamy, do skorzystania z sakramentu spowiedzi św. , aby w ten sposób odnowić swoją wierność Chrystusowi i Jego Matce a także, odnaleźć sens nowego życia w Chrystusie. Spowiedź codziennie przed poranną i wieczorną Mszą św.
Przyjmijcie to zaproszenie na spotkanie z Matką. Nie zlekceważmy tego  wydarzenia i wezwania do przemiany życia. Wykorzystajmy szansę, którą w miłosierdziu swoim daje nam Bóg.

 

Plan nawiedzenia:

SOBOTA:

16:45 – powitanie Obrazu i wprowadzenie do świątyni; powitanie Obrazu przez ks. Proboszcza, przedstawicieli Parafii i dzieci.
17.00 – Uroczysta Msza św. o Matce Pocieszenia z kazaniem;
– po Mszy św. czuwanie przed Wizerunkiem Matki Bożej – zapraszamy grupy parafialne (Akcja Katolicka, Rada Parafialna, Domowy Kościół, róże różańcowe,  chór parafialny KSM, Ministranci, a także Parafian)
20.30 – modlitwa różańcowa z rozważaniami
21.00 – Apel Jasnogórski i zakończenie czuwania.


NIEDZIELA:

7.10 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.30 – Msza św. z kazaniem
9.15 – Msza św. z kazaniem
10.30 – Różaniec
11.00 – Msza św. z kazaniem
12.00 – 16.00 – prywatna adoracja Rodzin
16.00 – Różaniec z rozważaniami
16.30 – Msza św. z aktem zawierzenia Parafii Matce Bożej
17.30 – Zakończenie Peregrynacji i pożegnanie Obrazu.

Modlitwa
„Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo jest on miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawiaj się za nami przed Obliczem Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca, za Twoją przyczyną, spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje. Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen”.