MŁODZIEŻ ŚWIĄTECZNIE ODWIEDZA CHORYCH

W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odwiedzili te osoby z naszej parafii, u których kapłani byli wcześniej z przedświątecznym sakramentem spowiedzi i komunii świętej – w sumie 58 chorych. Życzenia, jakie złożył KSM są świadectwem, jak bardzo osoby chore są nam potrzebne, abyśmy mogli w nich dostrzegać tę mądrość, której nie dadzą żadne słowa, jedynie autentyczne świadectwo życia i wiary. Kartki świąteczne ofiarowane chorym zostały przygotowane przez nasze siostry felicjanki i dzieci z ich przedszkola. Logistycznie akcja wyglądała tak, że młodzi zostali podzieleni na 8 grup, które wyruszyły we wskazane dzielnice naszej parafii, aby dotrzeć do osób doświadczonych chorobą.