Liturgiczna Służba Ołtarza

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Nazwa pochodzi od ministrare" znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM
Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowanie w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!
"Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!


Każdy ministrant ma wyznaczone obowiązkowe msze święte, na których zawsze powinien być obecny.
 

W naszej parafii jest 36 ministrantów. Opiekunem ministrantów jest ks. Paweł Dziob


 1. Zasady ministranta
 2. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 3. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 4. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 5. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 6. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 7. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 8. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 9. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 10. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 11. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 Modlitwa ministranta
Panie Jezu Chryste,
Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź siłą, która mnie napełnia.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham i za którym idę.
Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowo,
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca.
I służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby Obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie,
w miłości Ducha Świętego,
ku chwale Ojca.
Amen.
 

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię "Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
aby myśli moje były przy Tobie,
aby oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
 

MODLITWA PO MSZY  ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

—————————————————————————————————-

Patroni ministrantów

Święty Dominik Savio (1842-1857)

Święty Jan Berchmans (1599-1621)

Święty Tarsycjusz (+ ok. 250)

Święty Stanisław Kostka (1550-1568)

Święty Alojzy Gonzaga (1568-1591)