KOLĘDNICY MISYJNI

To już kolejny rok, jak w naszej parafii wyrusza spore zgrupowanie kolędników misyjnych. Inicjatorem i koordynatorem akcji jest siostra Klara. Siostra podzieliła dzieci na 12 grup (11 w Besku i 1 w Porębach), które wyruszą w różne rejony naszej parafii, by zbierać fundusze na żyjące w biedzie i nędzy dzieci z Amazonii. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzą serce na tych, którym często brak podstawowych rzeczy do codziennego funkcjonowania.