Kalendarz liturgiczny

Tabela świąt ruchomych oraz rozkład cyklów niedzielnych i powszednich

Rok Pański

Popielec

Wielkanoc

Wniebowstąpienie

Zesłanie Ducha Świętego

Boże Ciało

1. niedziela

Adwentu

1999 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 28 XI
2000 8 III 23 IV 1 VI 11 VI 22 VI 3 XII
2001 28 II 15 IV 24 V 31V 14 VI 2 XII
2002 13 II 31 III 9 V 19 V 30 V 1 XII
2003 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 30 XI
2004 25 II 11 IV 20 V +3 30 V 10 VI 28 XI
2005 9 II 27 III 5 V +3 15 V 26 V 27 XI
2006 1 III 16 IV 25 V +3 4 VI 15 VI 3 XII
2007 21 II 8 IV 17 V +3 27 V 7 VI 2 XII
2008 6 II 23 III 1 V +3 11 V 22 V 30 XI
2009 25 II 12 IV 21 V +3 31 V 11 VI 29 XI
2010 17 II 4 IV 13 V +3 23 V 3 VI 28 XI
2011 9 III 24 IV 2 VI +3 12 VI 23 VI 27 XI
2012 22 II 8 IV 17 V +3 27 V 7 VI 2 XII
2013 13 II 31 III 9 V +3 19 V 30 V 1 XII
2014 5 III 20 IV 29 V +3 8 VI 19 VI 30 XI
2015 18 II 5 IV 14 V +3 24 V 4 VI 29 XI
2016 10 II 27 III 5 V +3 15 V 26 V 27 XI
2017 1 III 16 IV 25 V +3 4 VI 15 VI 3 XII
2018 14 II 1 IV 10 V +3 20 V 31 V 2 XII
2019 6 III 21 IV 30 V +3 9 VI 20 VI 1 XII
2020 26 II 12 IV 21 V +3 31 V 11 VI 29 XI
2021 17 II 4 IV 13 V +3 23 V 3 VI 28 XI
2022 2 III 17 IV 26 V +3 5 VI 16 VI 27 XI
2023 22 II 9 IV 18 V +3 28 V 8 VI 3 XII
2024 14 II 31 III 9 V +3 19 V 30 V 1 XII
2025 5 III 20 IV 29 V +3 8 VI 19 VI 30 XI

 

Objaśnienia:

 

  1. Rok liturgiczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu.
  2. Podany cykl niedzielny i powszedni obowiązuje w danym roku od 1 stycznia do soboty przed 1 niedzielą Adwentu oraz poprzednim od 1 niedzieli Adwentu.
  3. Cykl niedzielny i powszedni związany jest z czytaniami przeznaczonymi na dany dzień. W uzasadnionych okolicznościach istnieje jednak możliwość wyboru innych czytań – np. ze względu na święto patronalne lub dopasowanie treści do szczególnych okoliczności.
  4. Data Środy Popielcowej ważna jest ze względu na określenie początku okresu Wielkiego Postu. Nie należy jednak wyciągać fałszywego wniosku, jakoby umieszczenie w powyższym kalendarzu świadczyło o równej randze tego dnia z innymi świętami i uroczystościami. Jest to dzień powszedni wyróżniony.
  5. Wniebowstąpienie obchodzone jest w czwartek 40 dni po Wielkanocy (czyli w 6 tygodniu okresu wielkanocnego) lub w następną, 7 niedzielę Wielkanocy. Jest to zależne od decyzji Episkopatu danego kraju. Obecnie w Polsce Wniebowstąpienie obchodzone jest w 7 niedzielę wielkanocną , czyli o 3 dni później, niż wskazano w ww. tabeli.

Główne okresy Roku Liturgicznego

Pierwszym i najstarszym dniem świątecznym w Kościele jest niedziela. „Zgodnie z tradycją apostolską, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą. W tym bowiem dniu wierni powinni się gromadzić, aby słuchając Bożego słowa i uczestnicząc w Eucharystii, wspominać mękę, zmartwychwstanie i uwielbienie Pana Jezusa oraz składać dziękczynienie Bogu, który "przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził ich do żywej nadziei" (1P 1,3). Niedziela jest zatem pierwotnym dniem świątecznym…" (KL 106). Z niedzieli wyrósł, wywodzi się cały rok liturgiczny. Niedziela nadal pozostała jego „podstawą i rdzeniem". Rok liturgiczny, inaczej zwany również rokiem kościelnym, posiada dwa cykle świąteczne: związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

Cykl Paschalny — Wielkanocny

Najstarszą i początkowo jedyną uroczystością doroczną w Kościele była Wielkanoc, Paschalne Misterium Chrystusa. Korzeniami swymi sięga ona Paschy Starego Testamentu. Była ona dla narodu izraelskiego pamiątką wyzwolenia z niewoli egipskiej, wielkiego dzieła zbawczego, dokonanego przez Boga. Treścią chrześcijańskiej Paschy, po polsku zwanej Wielkanocą, jest nowe, o wiele większe wyzwolenie, którego dokonał Chrystus dla całej ludzkości przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. „Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha" — pisze św. Paweł do chrześcijan w Koryncie (1 Kor 5,7). Ilekroć wspólnota wiernych wspomina w czasie Eucharystycznej Ofiary Mszy św. śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, tylekroć obchodzi Paschę. Czyni to przede wszystkim w pierwszym dniu każdego tygodnia, który jest „dniem Pańskim. "Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną męką czci w nawiększą uroczystość Paschy." (KL 102). Święte Triduum Paschalne, tzn. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, stanowi centrum i szczyt roku liturgicznego. A każda niedziela jest pewnego rodzaju małą Wielkanocą.

Z wielkanocną uroczystością śmierci i zmartwychwstania Jezusa związane jest wspomnienie Jego wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. Stąd też bardzo wcześnie obchodzono uroczystość Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego jako uroczystości należące do Paschy. Od Niedzieli Wielkanocnej aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie, tzn. okres 50 dni, Kościół święci w radości i weselu jako jeden uroczysty dzień, owszem jako„wielką niedzielę". Ten święty czas 50 dni paschalnych kończy się uroczystością Zielonych Świąt (stąd jej nazwa Pięćdziesiątnicy). Do Wielkanocy Kościół przygotowuje się w Wielkim Poście, rozpoczynającym się 6 tygodni przed Wielkanocą. Ma on podwójny charakter: „Przez przypomnienie chrztu lub też przygotowanie do niego oraz przez pokutę ma on usposabiać wiernych, gorliwiej oddających się słuchaniu słowa Bożego i modlitwie, do obchodzenia paschalnego misterium" (KL 109). Cykl wielkanocny trwa zatem od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Sama Wielkanoc nie ma stałego dnia. Według zwyczaju Kościoła zachodniego przypada ona na niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

Cykl Bożonarodzeniowy

Obok Wielkanocy Kościół obchodzi Boże Narodzenie jako drugą wielką uroczystość, pamiątkę wcielenia Jezusa, który narodził s z Maryi Panny. Oddajemy Mu cześć jako prawdziwemu człowiekowi i Synowi Bożemu. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem Adwentu, a uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania) kończy ten drugi cykl roku liturgicznego — cykl bożonarodzeniowy. Adwent i Epifania rozszerzają i pogłębiają tajemnicę wcielenia i narodzenia Jezusa. Pierwotnie „adwent" i „epifania" oznaczały nadejście króla, władcy, jego uroczysty wjazd, przybycie do jakiegoś miasta, zapowiadały radość i szczęście. W okresie Bożego Narodzenia obchodzimy przyjście Chrystusa Pana w ubóstwie i słabości, tzn. tajemnicę Jego ludzkiego narodzenia. Adwent natomiast, podobnie jak epifania, zapowiada i przypomina nam, że Jezus Chrystus przyjdzie na świat powtórnie, ale tym razem w mocy i chwale. Na to Jego przyjście oczekujemy pełni nadziei.

Oba wyżej omówione cykle świąteczne z przypadającymi pomiędzy nimi niedzielami w ciągu roku, tzw. niedzielami zielonymi, składają się na rok liturgiczny, rok kościelny. Właściwą jego treścią, jak zresztą całej historii świata, jest sam Chrystus: zmartwychwstały Pan, który w swoim Kościele i razem z nim idzie poprzez tysiąclecia. Celem roku kościelnego, wszystkich uroczystości i świąt liturgicznych jest między innymi lepsze poznanie Chrystusa, głębsze zrozumienie prawdy o Jego zmartwychwstaniu i mocy Jego miłości, gruntowniejsze przygotowanie się na Jego przyjście przy końcu świata.

—————————————————————————————————————-

INDEKS ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI I WSPOMNIEŃ

Poniższy indeks został uporządkowany chronologicznie – wg dnia, w którym przypada dany obchód.

Kolorem czerwonym oznaczono uroczystości, granatowym – święta, a pogrubieniem – wspomnienia obowiązkowe. Brak pogrubienia i czarna czcionka oznacza wspomnienie dowolne lub obchód lokalny.

 

 
27 czerwca – Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy – odpust parafialny w Besku
14 września – Uroczystość Podwyższenie Krzyża Świętego – główny odpust parafialny w Besku