Intencje papieskie na rok 2013

STYCZEŃ

OGÓLNA: Aby w tym «Roku Wiary» chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.

MISYJNA: Aby często dyskryminowane wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wschodu otrzymały od Ducha Świętego siłę do wierności i wytrwania.

LUTY

OGÓLNA:  Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.

MISYJNA: Aby narody będące w stanie wojny lub konfliktu mogły iść drogą budowania pokojowej przyszłości.

MARZEC

OGÓLNA: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

MISYJNA: Aby biskupi, kapłani i diakoni byli nieustannymi głosicielami Ewangelii aż po krańce świata.

KWIECIEŃ

OGÓLNA: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

MISYJNA: Aby Kościoły misyjne były znakami i instrumentami nadziei i zmartwychwstania.

MAJ

OGÓLNA: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

MISYJNA: Aby seminaria, szczególnie w Kościołach misyjnych, formowały pasterzy według Serca Jezusa, poświęcających się głoszeniu Ewangelii.

CZERWIEC

OGÓLNA: Aby przeważała  wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.

MISYJNA: Aby w miejscach, gdzie sekularyzacja jest największa, wspólnoty Chrześcijańskie mogły efektywnie przeprowadzać nową ewangelizację.

LIPIEC

OGÓLNA: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.

MISYJNA: Aby kraje Azji otworzyły drzwi głoszącym Ewangelię.

SIERPIEŃ

OGÓLNA: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.

MISYJNA: Aby Kościół lokalny w Afryce wiernie głosząc Ewangelię promował pokój i sprawiedliwość.

WRZESIEŃ

OGÓLNA: Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.

MISYJNA: Aby Chrześcijanie cierpiący prześladowanie w wielu częściach świata przez swe  świadectwo byli prorokami Chrystusowej miłości.

PAŹDZIERNIK

OGÓLNA: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.

MISYJNA: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego pomogły wszystkim Chrześcijanom w zrozumieniu, że nie jesteśmy tylko odbiorcami lecz także głosicielami Słowa Bożego.

LISTOPAD

OGÓLNA: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

MISYJNA: Aby, jako owoc misji kontynentalnej, Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów.

GRUDZIEŃ

OGÓLNA: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.

MISYJNA: Aby Chrześcijanie, oświeceni przez Słowo Wcielone, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.