Rys historyczny

Historia Parafii Besko

Rok 1594 był niezwykle ważny dla polskiej społeczności Beska. Król Zygmunt III Waza, wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom zwiększającej się liczebnie polskiej ludności, na prośbę starosty sanockiego i zarazem królewskiego dzierżawcy dóbr Beska, Jerzego Grzegorza Mniszka, powołał do życia i uposażył w Besku parafię obrządku łacińskiego. Stosowny dokument został spisany po łacinie na pergaminie 19 marca 1594 r. w Krakowie. Do tego czasu rzymsko- katolicy z Beska musieli chodzić do kościołów w Sanoku lub do świątyń w pobliskim Zarszynie, Rymanowie, Haczowie lub Trześniowie. Mniszek przeznaczył na ten cel grunty znajdujące się po lewej stronie Wisłoka, na tzw. Kościelisku (zw. także Zakościelem lub Podkościółkiem). Kościół ten, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, był na pewno drewniany, ale brak jakichkolwiek wzmianek o jego kształcie czy rozmiarze. Być może przypominał typowe małopolskie kościoły wieżowe, jak stojące blisko Beska przepiękne drewniane sakralne perły Podkarpacia w Haczowie, Iwoniczu, czy Binarowej. Prawdopodobnie obok kościoła wzniesiono także plebanię. Przy nich powstała pierwsza szkoła parafialna, założono także ogród, sad i cmentarz. Powstanie rzymskokatolickiej struktury parafialnej sprzyjało nie tylko polonizacji tych terenów, ale także zapewniało nadzór administracyjny.

Czytaj więcej →

Outline of the history

The year 1594 was really important for people from Besko. The king Zygmunt III Waza was asked to establish Latin parish in Besko  by starost Jerzy Grzegorz Mniszek  from Sanok. Special document was written in Latin on  parchment in March  19, 1594 in Kracow. Till then Roman Catholic people from Besko were attended to churches in Sanok or nearby temples in Zarszyn, Rymanów, Haczów or Trześniów. Mniszek allocated for this purpose grounds from the left side of Wisłok river. Saint Cross’s Church was made from wood, but we do not know anything about its shape or size. Maybe it was similar to typical towers which were like beautiful sacred pearls  in Haczow, Iwonicz and Binarowa. Probably the presbytery was built near the church. First school , garden and cemetery was built by the church. Thanks to Roman Catholic parish administrative supervision was maintained.

Czytaj więcej →

Serwis Informacyjny Parafii Besko
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.