Rys historyczny

Historia Parafii Besko

Rok 1594 był niezwykle ważny dla polskiej społeczności Beska. Król Zygmunt III Waza, wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom zwiększającej się liczebnie polskiej ludności, na prośbę starosty sanockiego i zarazem królewskiego dzierżawcy dóbr Beska, Jerzego Grzegorza Mniszka, powołał do życia i
Read more

Outline of the history

The year 1594 was really important for people from Besko. The king Zygmunt III Waza was asked to establish Latin parish in Besko  by starost Jerzy Grzegorz Mniszek  from Sanok. Special document was written in Latin on  parchment in March  19, 1594 in Kracow. Till then Roman Catholic people from
Read more