26. Pielgrzymka grup trzeźwościowych – 2014

W dniach 27-29.06.2014 miała miejsce 26 pielgrzymka grup trzeźwościowych z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej. W drugim dniu jej trwania również z naszej z naszej parafii uczestniczyło (po raz 7-y) kilkanaście osób. O godz 10.00 rozpoczęła się droga krzyżowa której przewodniczył ks. Stanisław Czenczek, a wzięło w niej udział ponad 1000 osób. Przy każdej stacji zgromadzeni wsłuchują się w rozważania, modlą i przeżywają opowiadane przez alkoholików i ich rodziny ,świadectwa życia". O przeżytym koszmarze, o nawróceniu, o Bożej łasce i o radości z odzyskanej wolności. Po zakończeniu drogi krzyżowej i chwili odpoczynku o godz 16.00 rozpoczęła się Msza św.przed obrazem Matki Boskiej Słuchającej sprawowana przez ks.bp.Adama Szala. Grupa pielgrzymów z naszej parafii wyjechała po zakończonej Mszy, jednak spora grupa osób  została, aby uczestniczyć do końca w trwającej trzy dni pielgrzymce.

Nagrania całej drogi krzyżowej można posłuchać na stronie internetowej www.przemyska.pl XXVI Pielgrzymka grup Trzeźwościowych Kalwaria Pacławska 2014 -Droga Krzyżowa