17 – 23.02.2020

A.D. 2020

17. – 23.02.2020r.

Poniedziałek

17.02.20r.

7.00

+ + Jan PIHUT – od Magdy, Wiktorii, Mateusza.

17.00

+ Stefania WARIMUZ – od Jacka i Leszka BĄK z Rodzinami.
+ Jan TOPOLSKI – od córki z Rodziną.

Wtorek

18.02.20r.

7.00

+ Barbara WOLAŃSKA – od kuzynki Stanisławy z Rodziną.

17.00

+ Stanisław BANAŚ (29 r. śm)
+ Alojzy MROCZKOWSKI – od syna Jana z Rodziną.

Środa

19.02.20r.

7.00

+ Jan CHYNAŁ – od sąsiadów z ul. Starowiejskiej.

17.00

+ Kazimiera CZYŻ – od córki Jolanty z Rodziną.
W intencji Panu Bogu wiadomej.

Czwartek

20.02.20r.

7.00

+ Jan JAŚLAR – od syna Wojciecha z Rodziną.

17.00

Dziękczynna w 20 – tą rocz. ślubu, z prośbą o Boże błog. I opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny.
+ Maria KOCZERA – od syna Tadeusza z Rodziną.

Piątek

21.02.20r.

7.00

+ Józef GAZDOWICZ – od brata Tadeusza z żoną.
+ Bolesław ZUBIK – od brata Stanisława z żoną.

17.00

+ Józef SZMYD ( 4 r.śm.)

Sobota

22.02.20r.

7.00

+ Tadeusz KIELAR – siostra Maria Nycz.

17.00

+ Władysław FIEŃ (1 rocz. śm.) – od córki Kazimiery z Rodziną.
+ + Maria (35 r. śm) i Stanisław oraz ich rodzice i dzieci.

Niedziela

23.02.20r.

7.30

+ + Janina, Jan, Stanisława SZUL.

9.15

+ Kazimiera (13 r. śm) i + Czesław (23 r. śm) KIELAR.

11.00

ZA PARAFIAN

16.30

W 91 urodziny Cecylii Ciepłej o błog. Boże – od syna Józefa.