07 – 13.06. 2021r.

AD 2021

OKRES ZWYKŁY

07 – 13.06. 2021r.

Poniedziałek

07.06.2021

7.00

+ Józefa KAPŁON (10 rocz.) i + Jacek.

18.00

O Bożą opiekę dla sióstr i ich rodzin z Róży św. Jadwigi.

+ Jan IGIELSKI (5 rocz.)

Wtorek

08.06.2021

7.00

W intencji Panu Bogu wiadomej.

18.00

+ Tadeusz KRĘPULEC oraz + Jadwiga.

+ Stanisława KRĘPULEC.

Środa

09.06.2021

7.00

+ Tadeusz JAKIEŁA – od pracowników Ośrdka Zdrowia w Besku.

18.00

+ Tadeusz NYCZ.

+ + Henryk, Stanisława SZYBKA.

Czwartek

10.06.2021

7.00

+ + Józefa i Kazimierz NYCZ.

18.00

O Boże błog. I zdrowie w dorosłym życiu dla Wiktorii, z okazji 18 – tych urodzin.

Piątek

11.06.2021

7.00

+ Teresa PĘDZIWIATR – od współpracowników delikatesów „WOJTUŚ”

18.00

+ Henryka SZAFRAN i + Maria MERMER.
+ Mieczysław KRAUS.

Sobota

12.06.2021

7.00

+ Stanisław BOBAK.

18.00

O zdrowie i błog. Boże dla sióstr z Róży MB Miłosierdzia – przeł. Teresa Marchel.

12 NIEDZIELA ZWYKŁA

13.06.2021

7.30

+ Zofia KWIATKOWSKA (19 rocz.)

9.15

+ Jerzy WAIS.

11.00

ZA PARAFIAN

16.30

+ Stanisław BOBAK.