03-09.08.2020

AD 2020

XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

03.-09.08.2020r.

Poniedziałek

03.08.2020

7.00

+ Maria SOKOŁOWSKA – od Róży MB Rodzicielki – przeł. Helena Kuzian.

18.00

+ Antonina TELEŻYŃSKA, + Tadeusz i + + z Rodziny.

Wtorek

04.08.2020

7.00

O zgodę w rodzinie Panu Bogu wiadomej.

18.00

+ Bogumiła KOCHAŃSKA (12 r. śm.)

Środa

05.08.2020

7.00

O zdrowie siostry Anny.

18.00

+ Stanisława (k) MERMER (13 r. śm.) i + + z Rodziny.

Czwartek

06.08.2020

7.00

+ Janina MROCZKOWSKA – od Jana i Kazimiery.

18.00

+ Maria KIEROŃSKA (3 r. śm.) i + Henryk.

Piątek

07.08.2020

7.00

+ + z Rodziny LESZCZYŃSKI i KOŁODZIEJ.

18.00

+ + Piotr, Tadeusz KOPECKI i + + zROdziny.

Sobota

08.08.2020

7.00

Dziękczynna w 30 r. ślubu Katarzyny i Jana, z prośbą o Bożą opiekę dla Rodziny.

18.00

+ Bolesław ZUBIK – od Mieczysława.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

09.08.2020

7.30

+ + Szymon, Karolina, Jan.

9.15

+ Kazimierz DROZD (3 r. śm.) – od Rodziny.

11.00

ZA PARAFIAN

16.30

Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Bronisławy i Wojciecha z prośbą o Bożą opiekę dla Rodziny.